Viessmann Refrigeration Solutionsi keskkonnaalane ja sotsiaalne vastutus

Oleme pereettevõte. Seal on meie juured ja sealt me tuleme. Sellepärast võtame endale vastutuse hoolitseda oma pereliikmete, partnerite, klientide, meie tooteid kasutavate inimeste ja meie planeedi eest, mis on meie kõigi ühine kodu. Olles osa meie ülemaailmsest Viessmanni perekonnast töötame kõik selle nimel, et saavutada meie ettevõtte eesmärk:


Lolla eluruumide kaasloojaks tulevaste põlvkondade jaoks

Külmalahenduste tootjana loome ühiselt ohutu keskkonna tundlikele kaupadele, nagu toiduained ja ravimid, ning võimaldame teha toiminguid, mis aitavad tagada inimeste heaolu. Toetades kogu olelusringi, aitame ühe Viessmanni perena kaasa kestlikule tulevikule ja meie planeedi säilitamisele.

Viessmann Grupi kestlikkuse kohta saate lisateavet siit (EN). 

Klõpsake, et lugeda täpsemalt meie kestlikkuse brošüürist.VRS Sustainability EN

Meie kliimaeesmärgid 

Viessmann Groupina seame endale teaduspõhised kliimaeesmärgid. Selleks kasutasime kahte ülemaailmselt tunnustatud arvestusstandardit – kasvuhoonegaaside protokolli ja teaduspõhiste eesmärkide algatust. Nii tagame, et meie protsess on kliimateadusega kooskõlas. Selle tulemusena leidsime, et Refrigeration Solutionsi praegune süsinikujalajälg 257,6 kt CO2 ekvivalenti.

Nagu märkisime oma esimeses Viessmanni kliimaaruandes, on meie eesmärk vähendada oma heitkoguseid absoluutarvudes vähemalt 48% ja meie kaudseid heitkoguseid enne ja pärast tootmist vähemalt 55% (nii 2030. aastaks kui ka võrreldes 2019. aastaga).

VRS Sustainable Footprint

Kutsume teid üles lähemalt uurima, mida me Viessmann Refrigeration Solutionsis teeme, et täita oma eesmärki ja liikuda kestliku tuleviku suunas.

Loe täpsemalt

Meie tehased

Lisateave

Kvaliteedijuhtimine

Lugege, kust me hangime toormaterjali

Tarnijate haldamine

Loe veel

Meie lahendused

Kuidas kavandada tõhusaid tootmisprotsesse

Muutuste juhtimine

Loe veel

Sotsiaalne vastutus