Keskkonnaalane ja sotsiaalne vastutus

Perefirmana pöörame oma töös suurt tähelepanu vastutustundlikule tegutsemisele ja pikaajalistele visioonidele. Jätkusuutlikkus on püsivalt kinnistatud ettevõtte juhtimise printsiipides, mis igapäevases praktikas taotleb tasakaalustatud majanduslikku, ökoloogilist ja sotsiaalset vastutust läbi terve organisatsiooni töö. Nõnda me püüdleme oma vajaduste saavutamisele kompromiteerimata tulevaste generatsioonide võimalusi saavutada enamat.

Lue rohkem siit sustainability in Viessmann Group