Inimlikkus ja kestlikkus kogu meie tarneahelas

Sustainability - supplier network

Meie kahes tootmiskohas, Saksamaal ja Soomes, pöörame erilist tähelepanu koostööle lähedal asuvate tarnijatega ja püüame toetada kohalikku majandust, et vähendada meie mõju keskkonnale.

  • > 90 %  tarnijatest on Euroopast
  •  > 70 % tehaste tarnijatest on pärit naaberriikidest 
  • < 10 % tarnijatest on pärit Euroopast väljaspool asuvatest riikidest 

Kohalikul tasandil koostöö aitab meil tagada lühikese transporditee, kiirema tarneaja ja väiksema CO2 heite.

Sustainability - supplier management

Supplier audits for every new supplier

Tagame oma ettevõttesiseste suunistega, et iga uus tarnija, kellega kavatseme koostööd teha, peab täitma infopäringu vormi. Sel viisil kontrollime, kas tarnija käitumine vastab meie käitumisjuhendis sätestatud inimõiguste, töötingimuste ja keskkonnakaitse standarditele.Soovite lisateavet meie tarnijate haldamise ja auditite kohta? Jätke meile siia teade.