Digitaalteenused

Uus kaugseirevahend Tec2Track aitab jälgida igapäevaseid toiminguid ja kasutada saadud andmeid toimingute edasiarendamiseks.

Teave ja andmed aitavad toiminguid tõhustada ning täiustada. Toidukaupade jaemüüjad peavad jälgima toiduhügieeni ja sellest teavitama, nt jälgides temperatuuritasemeid, aga nad peavad ka tagama selle, et toimingud oleksid sujuvad ning nendega ei kaasneks riske, mis võivad suuri kahjusid tekitada.


Tec2Track on juhtseadmete tarnijatest sõltumatu süsteem

Tec2Track on uus kaugseirevahend, mis on juhtseadmete tarnijatest sõltumatu. Tec2Track suhtleb ükskõik millise juhtseadmega Modbus-side kaudu, mistõttu sobib kasutamiseks nii olemasolevates, moderniseeritud kui ka uutes kauplustes.

Uut kaugseirevahendit saab kohandada nii väikeste esmatarbekaupade kaupluste, bensiinijaamade kui ka suurte hüpermarketite jaoks. Kaugseirevahendi saab ühendada ükskõik millise süsteemiga. Kui Tec2Track ei suuda seadmes oleva juhtseadmega suhelda, läheb vaja vaid Viessmanni Monitro andureid külmriiulite sisse või külmkambritesse ning lüüsi kauplusesse. Andurid saab paigaldada hiljem mis tahes seadmele või otse Viessmanni toodetele tehases.

Tec2Track võimaldab toidukaupade jaemüüjatel ja teenusepakkujatel jälgida kas ühte kauplust või vajaduse korral isegi ühte külmriiulit kuni kogu kaupluste võrguni välja. Sõltuvalt kliendi ootustest ja kasutajaprofiilist saab seda paindlikku töövahendit spetsiaalselt kavandada ning kohandada ka tulevase kasutuse tarbeks. 


Toidukaupade jaemüügitoimingute andmepunktide ühendamine

Tec2Track annab täieliku ülevaate külmutussüsteemide ja külmriiulite kohta, kuid lisaks sellele saab selle ühendada ventilatsioonisüsteemi, valgustuse, juurdepääsu kontrolli ja muude rajatise haldamisega seotud toimingute jälgimiseks. Teisisõnu hõlmab see kõike alates temperatuuri ja energiatarbimise jälgimisest kuni kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete ning kogu hoone haldamissüsteemi jälgimiseni.

Lugemiseks klõpsake Tec2Tracki brošüüri (inglise keeles)TEC2TRACK Remote monitoring technology

Send us a message